Διοικητικό Συμβούλιο

Δ. Σ. ΑΟΠ Κηφισιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Κόντος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριάκος Παναγόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ: Κωνσταντίνος Κόντος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναστάσιος Οικονομόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ: Προκόπης Γαβριήλ

Επιτροπή Διοίκησης & Διαχείρισης (ΤΑΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Κόντος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ VOLLEY LEAGUE: Θεόδωρος Δεληγιαννάκης
ΜΕΛΗ:
Κυριάκος Παναγόπουλος
Ηλίας Ξινόπουλος
Στέλιος Προσαλίκας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΟΥ 2016